Sidhuvudbild

BÖN FEBRUARI 2023

TORSDAGEN DEN 2 FEBRUARI 2023
Kl 06.00 - 07.00 ML Hestra
Kl 07.00 - 08.00 BL Markaryd
Kl 08.00 - 09.00 ES, Örebro
Kl 09.00 - 10.00 EH. Umeå
Kl 10.00 - 11.00 GU, Alingsås
Kl 11.00 - 12.00 LN Kiruna
Kl 12.00 - 13.00 ALL Hestra
Kl 13.00 - 14.00 BO Sörgården
Kl 14.00 - 15.00 JO, Grimsås, MK Västerås
Kl 15.00 - 16.00 GO, Åkarp
Kl 16.00 - 17.00 EU Alingsås
Kl 17.00 - 18.00
Kl 18.00 - 19.00 KH, Kungälv
Kl 19.00 - 20.00
Kl 20.00 - 21.00 OK Grimsås
Kl 21.00 - 22.00 KK, Jönköping
Kl 22.00 - 23.00 EA Valdshult
Kl 23.00 - 24.00 DA Valdshult

TORSDAGEN DEN 9 FEBRUARI 2023
Kl 06.00 - 07.00 ALL Hestra
Kl 07.00 - 08.00 BL Markaryd
Kl 08.00 - 09.00 ES, Örebro
Kl 09.00 - 10.00 EH. Umeå
Kl 10.00 - 11.00 BE Tranemo
Kl 11.00 - 12.00 LN Kiruna
Kl 12.00 - 13.00
Kl 13.00 - 14.00 BO Sörgården
Kl 14.00 - 15.00 MK Västerås
Kl 15.00 - 16.00 GO, Åkarp
Kl 16.00 - 17.00
Kl 17.00 - 18.00
Kl 18.00 - 19.00 KH, Kungälv
Kl 19.00 - 20.00 ML Hestra
Kl 20.00 - 21.00 OK Grimsås
Kl 21.00 - 22.00 KK, Jönköping
Kl 22.00 - 23.00 EA Valdshult
Kl 23.00 - 24.00 DA Valdshult

TORSDAGEN DEN 16 FEBRUARI 2023
Kl 06.00 - 07.00 ML Hestra
Kl 07.00 - 08.00 BL Markaryd
Kl 08.00 - 09.00 ES, Örebro
Kl 09.00 - 10.00 ALL Hestra
Kl 10.00 - 11.00 GU, Alingsås
Kl 11.00 - 12.00 LN Kiruna
Kl 12.00 - 13.00 JO, Grimsås
Kl 13.00 - 14.00 BO Sörgården
Kl 14.00 - 15.00 MK Västerås
Kl 15.00 - 16.00 GO, Åkarp
Kl 16.00 - 17.00 EH. Umeå
Kl 17.00 - 18.00 JO, Grimsås
Kl 18.00 - 19.00 KH,Kungälv
Kl 19.00 - 20.00 EU, Alingsås
Kl 20.00 - 21.00 OK Grimsås
Kl 21.00 - 22.00 KK, Jönköping,
Kl 22.00 - 23.00 EA Valdshult
Kl 23.00 - 24.00 DA Valdshult

TORSDAGEN DEN 23 FEBRUARI 2023
Kl 06.00 - 07.00
Kl 07.00 - 08.00 BL Markaryd
Kl 08.00 - 09.00 ES, Örebro
Kl 09.00 - 10.00 EH. Umeå
Kl 10.00 - 11.00 ALL Hestra, BE Tranemo, KE Tranemo
Kl 11.00 - 12.00 LN Kiruna
Kl 12.00 - 13.00 ML Hestra
Kl 13.00 - 14.00 BO Sörgården
Kl 14.00 - 15.00 MK Västerås
Kl 15.00 - 16.00 GO, Åkarp
Kl 16.00 - 17.00 BT, Ljungsarp
Kl 17.00 - 18.00 EU, Alingsås
Kl 18.00 - 19.00 BT, Ljungsarp
Kl 19.00 - 20.00 KH,Kungälv
Kl 20.00 - 21.00 OK Gimsås
Kl 21.00 - 22.00 KK, Jönköping
Kl 22.00 - 23.00 EA Valdshult
Kl 23.00 - 24.00 DA Valdshult

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5