Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt
v. 41
12 to 16:00 Bön i Ljungsarps Missionskyrka
Hålltider
16.00 Bönetjänst för vårt.
17.30 Kaffeservering.
18.00 Bön för Ljungsarp.
Spara i din kalender
v. 43
28 10:00 Lördagsbibelskola
Välkomna till Lördagsbibelskola i Ljungsarps Missionskyrka med Bibelläraren Alf Källström.

Hålltider:
10.00 Inledning
10.15 Undervisning
11.00 Kaffe
11.30 Undervisning
13.00 Lunch
14.00 Undervisning
14.45 Rast
15.00 Undervisning
15.45 Reflektion och bön
16.00 Avslutning
11.30
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2023 Bläddra en månad framåt

Adress: BÖNETÅGET, Hestravägen 6, 514 55 Ljungsarp. E-post: bonetaget@telia.com - PG: 140 34 23-5